Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága előtt az FBAR jelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos bírságolási kérdés

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága bejelentette, hogy elbírálja a fellebbviteli bíróságok közötti kialakult érdemi vitát, mely arra irányult, hogy hogyan kell kiszámítani a nem szándékos büntetést, ha egy amerikai adófizető elmulasztja az éves FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts) jelentési kötelezettségét. 

Mi az az FBAR? És miért fontos?

Az Egyesült Államokban egyes adófizetők úgy próbálták elkerülni az adófizetési kötelezettségüket, hogy a pénzüket tengerentúli számlákon rejtegették. E probléma leküzdésére az Egyesült Államok különféle módszereket dolgozott ki, amelyekkel nyomon követhető vált az amerikai személyek tengerentúli vagyona. Az egyik ilyen módszer az FBAR jelentési kötelezettség. Az FBAR űrlap az 1970. évi banktitoktartási törvény (BSA) részeként jött létre, melynek célja a fentebb ismertetett probléma hatékony és átlátható megoldása volt. Az IRS (Internal Revenue Services, amerikai adóhatóság) azonban csak az elmúlt két évtizedben fokozta az amerikai adófizetők külföldi pénzügyi számláinak bejelentésére vonatkozó szabályok végrehajtását, és kezdte el a bírságolást.  

Kinek és hogyan kell benyújtania az FBAR nyilatkozatot?

FBAR jelentési kötelezettsége „amerikai személyeknek” van. A szabályozás értelmében amerikai személynek minősül: 

  • az Egyesült Államok állampolgára vagy lakosa;
  • az Egyesült Államokban vagy az Egyesült Államok, az Egyesült Államok bármelyik államának, Columbia kerület, az Egyesült Államok területei és felségterületei, illetve az indián törzsek törvényei alapján létrehozott, szervezett vagy alakult szervezet. 

A „szervezet” fogalma magába foglalja – de nem korlátozódik – az Egyesült Államok törvényei szerint létrehozott társasági formákra (corporation, partnership, trust, and limited liability company; or an estate).

Azon amerikai személyek, akik az Egyesült Államokon belül, vagy akár azon kívül élnek és külföldi országban található bankszámlákkal rendelkeznek, a 114-es FinCen-formanyomtatvány benyújtásával – kizárólag online érhető el a BSA E-Filing System-en keresztül – teljesíthetik FBAR jelentési kötelezettségüket. A jelentési kötelezettség akkor kötelező, ha a pénz külföldi számlán van és az illető aláírási joggal rendelkezik a számla felett, vagy „pénzügyi érdekeltsége” van az említett számlában, és az összes nem amerikai számlán lévő egyenleg összesített maximális értéke a naptári év során bármikor meghaladta a 10 000 USD-t. Minden olyan számláról, amelyet az FBAR-nyilatkozatban jelentenie kell, nyilvántartást is kell vezetni (a számlán szereplő név, számlaszám, külföldi bank neve és címe, a számla típusa, és maximális érték az év során). A szabályozás alapelvei elsőre egyszerűnek tűnhetnek, de a részletek azonban jóval bonyolultabbak. Az évek során széles körben elterjedt szabályok be nem tartása legalább annyira a bejelentési követelmények zavarából és félreértéséből, mint szándékos gondatlanságból fakadt. Az FBAR jelentést közvetlenül a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (the office of Financial Crimes Enforcement Network aka FinCEN) hivatalához kell benyújtani.

Miért lesz jelentős az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának döntése az FBAR-ral kapcsolatban?

Az FBAR benyújtásának elmulasztása drákói büntetést vonhat maga után. Az FBAR jelentési és/vagy nyilvántartási kötelezettség megsértése polgári jogi és/vagy büntetőjogi szankciókat vonz magával. A büntetések mértéke a jogsértés tényétől és a körülményeitől függ. A nem szándékos FBAR jelentésszegésért kiszabható polgári jogi szankció – indokolt ok megjelölése hiányában – nem haladhatja meg a 10 000 USD-t. Az FBAR jelentési kötelezettségek elmulasztása miatt több per is indult az Egyesült Államokban. A nem szándékos büntetésekkel kapcsolatos FBAR-perek egy kérdésre épülnek: a büntetést nyomtatványonként vagy számlánként alkalmazzák? Például, ha valaki elmulaszt 10 külföldi számlát bejelenteni, és ez a mulasztás nem szándékos, akkor a büntetés 10 000 USD (az 114-es FinCen-formanyomtatvány benyújtásának elmulasztása) vagy 100 000 USD (tíz bankszámla bejelentésének elmulasztása)? Nyilvánvaló, hogy a válasz bármi is, az jelentős következményekkel jár.2021 márciusában az Egyesült Államok kontra Boyd ügyben az a döntés született, hogy az FBAR benyújtásának nem szándékos elmulasztásáért kiszabott büntetések nyomtatványonként alkalmazandók. 2021 novemberében az Egyesült Államok kontra Bittner ügyben hozott határozatban a Boyd-döntéssel szöges ellentétben a bíróság úgy döntött, hogy a nem szándékos FBAR-megfelelésért kiszabott büntetések számlánként, nem pedig nyomtatványonként alkalmazandók. Eközben a még mindig folyamatban van az Egyesült Államok kontra Kaufmanügy ugyanebben a témában. 2022. június 21-én az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a Bittner kontra Egyesült Államok ügyben kiadta a writs of certiorari-t, azaz beleegyezett abba, hogy felülvizsgálja az alacsonyabb fokú bírósági határozatot. Az ügy várhatóan egyszer és mindenkorra eldönti, hogy a külföldi banki és pénzügyi számlákról szóló éves jelentés, azaz az FBAR jelentés benyújtásának nem szándékos elmulasztásáért kiszabott büntetések nyomtatványonként vagy számlánként alkalmazandók-e. A Legfelsőbb Bíróság a Bittner-ügyet csak valamikor a következő ülésszakában fogja tárgyalni és eldönteni, melyre leghamarabb 2022 októberében fog sor kerülni. 

Megosztás:

Cégjegyzékszám:
01-10-141508

Adószám:
27412741-2-43

MNB engedélyszám:
H-EN-III-178/2022

© 2022 SQN Trust Zrt. Minden jog fenntartva.